Điện tử - Điện lạnh

Lọc tìm kiếm


Dàn lạnh âm trần cassette máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxx ML1E5

Dàn lạnh âm trần cassette máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxx ML1E5

Công Suất Dàn Lạnh Làm mát/Sưởi ấm kW  2.2/2.5 ..

Liên hệ

Dàn lạnh âm trần cassette máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxMD1E5

Dàn lạnh âm trần cassette máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxMD1E5

Công Suất Dàn Lạnh Làm mát/Sưởi ấm kW  2.8/3.2 ..

Liên hệ

Dàn lạnh âm trần cassette máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxMU2E5B

Dàn lạnh âm trần cassette máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxMU2E5B

Công Suất Dàn Lạnh   Làm mát/Sưởi ấm kW 2.2/2.5 ..

Liên hệ

Dàn lạnh âm trần cassette máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxMY2E5A

Dàn lạnh âm trần cassette máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxMY2E5A

Công Suất Dàn Lạnh   Làm mát/Sưởi ấm kW 2.2/2.5 ..

Liên hệ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxME1E5

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxME1E5

Công Suất Dàn Lạnh Làm mát/Sưởi ấm kW 7.3/8.0 10.6/11...

Liên hệ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxME2E5

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxME2E5

Công Suất Dàn Lạnh Làm mát/Sưởi ấm kW 18.0/20.0 22.4/..

Liên hệ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxMF2E5A

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxMF2E5A

Công Suất Dàn Lạnh Số model. Làm mát/ Sưởi ấm kW L&ag..

Liên hệ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxMF3E5A

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxMF3E5A

Công Suất Dàn Lạnh Số model. Làm mát/ Sưởi ấm kW L&ag..

Liên hệ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxMM1E5A

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxMM1E5A

Công Suất Dàn Lạnh  Làm mát/Sưởi ấm kW (đã xếp hạng)..

Liên hệ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxMZ1H4A

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxMZ1H4A

Công Suất Dàn Lạnh Làm mát/Sưởi ấm kW 2.2/2.5 2.8/3.2 ..

Liên hệ

Dàn lạnh treo tường máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxMK2E5A

Dàn lạnh treo tường máy lạnh trung tâm Panasonic S-xxxMK2E5A

Công Suất Dàn Lạnh Làm mát/Sưởi ấm kW 2.2/2.5 2.8/3.2 ..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 10HP KVF-H2803EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 10HP KVF-H2803EQD

Model     KVF-H2803EQD Power supply V/Ph/Hz   Cooling ..

78.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 12HP KVF-H3353EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 12HP KVF-H3353EQD

Model     KVF-H3353EQD Power supply V/Ph/Hz   Cooling Capacity ..

83.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 14HP KVF-H4003EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 14HP KVF-H4003EQD

Model     KVF-H4003EQD Power supply V/Ph/Hz   Cooling Capacity ..

86.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 16HP KVF-H4503EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 16HP KVF-H4503EQD

Model KVF-H4503EQD Power supply V/Ph/Hz 380-415/3/50(60) Cooling Capacity kW 4..

91.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 18HP KVF-H5003EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 18HP KVF-H5003EQD

Model KVF-H5003EQD Power supply V/Ph/Hz   Cooling Capacity kW 50.0 R..

96.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 20HP KVF-H5603EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 20HP KVF-H5603EQD

Model KVF-H5603EQD Power supply V/Ph/Hz   Cooling Capacity kW 56.0 R..

116.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 22HP KVF-H6153EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 22HP KVF-H6153EQD

Model KVF-H6153EQD Power supply V/Ph/Hz   Cooling Capacity kW 61.5 R..

137.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 24HP KVF-H3353EQDx2

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 24HP KVF-H3353EQDx2

Model     KVF-H3353EQD Power supply V/Ph/Hz   Cooling Capacity ..

147.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 26HP KVF-H2803EQD+KVF-H4503EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 26HP KVF-H2803EQD+KVF-H4503EQD

Model KVF-H4503EQD Power supply V/Ph/Hz 380-415/3/50(60) Cooling Capacity kW 4..

168.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 28HP KVF-H2803EQD+KVF-H5003EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 28HP KVF-H2803EQD+KVF-H5003EQD

Model     KVF-H2803EQD Power supply V/Ph/Hz   Cooling Capacity ..

171.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 30HP KVF-H2803EQD+KVF-H5603EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 30HP KVF-H2803EQD+KVF-H5603EQD

Model     KVF-H2803EQD Power supply V/Ph/Hz   Cooling Capacity ..

176.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 32HP KVF-H2803EQD+KVF-H6153EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 32HP KVF-H2803EQD+KVF-H6153EQD

Model     KVF-H2803EQD Power supply V/Ph/Hz   Cooling Capacity ..

182.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 34HP KVF-H3353EQD+KVF-H6153EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 34HP KVF-H3353EQD+KVF-H6153EQD

Model KVF-H6153EQD Power supply V/Ph/Hz   Cooling Capacity kW 61.5 R..

186.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 36HP KVF-H5003EQDx2

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 36HP KVF-H5003EQDx2

Model KVF-H5003EQD Power supply V/Ph/Hz   Cooling Capacity kW 50.0 R..

190.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 38HP KVF-H6153EQD+KVF-H4503EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 38HP KVF-H6153EQD+KVF-H4503EQD

Model KVF-H6153EQD Power supply V/Ph/Hz   Cooling Capacity kW 61.5 R..

210.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 40HP KVF-H6153EQD+KVF-H5003EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 40HP KVF-H6153EQD+KVF-H5003EQD

Model KVF-H6153EQD Power supply V/Ph/Hz   Cooling Capacity kW 61.5 R..

231.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 42HP KVF-H6153EQD+KVF-H5603EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 42HP KVF-H6153EQD+KVF-H5603EQD

Model KVF-H6153EQD Power supply V/Ph/Hz   Cooling Capacity kW 61.5 R..

256.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 44HP KVF-H6153EQDx2

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 44HP KVF-H6153EQDx2

Model KVF-H6153EQD Power supply V/Ph/Hz   Cooling Capacity kW 61.5 R..

262.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 46HP KVF-H6153EQD+KVF-H3353EQDx2

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 46HP KVF-H6153EQD+KVF-H3353EQDx2

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

266.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 48HP KVF-H6153EQD+KVF-H4503EQD+KVF-H2803EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 48HP KVF-H6153EQD+KVF-H4503EQD+KVF-H2803EQD

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

286.000.000 VNĐ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 50HP KVF-H6153EQD+KVF-H5003EQD+KVF-H2803EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 50HP KVF-H6153EQD+KVF-H5003EQD+KVF-H2803EQD

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 52HP KVF-H6153EQD+KVF-H5603EQD+KVF-H2803EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 52HP KVF-H6153EQD+KVF-H5603EQD+KVF-H2803EQD

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 54HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H2803EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 54HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H2803EQD

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 56HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H3353EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 56HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H3353EQD

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 58HP KVF-H6153EQD+KVF-H5003EQDx2

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 58HP KVF-H6153EQD+KVF-H5003EQDx2

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 60HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H4503EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 60HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H4503EQD

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 62HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H5003EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 62HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H5003EQD

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 64HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H5603EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 64HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H5603EQD

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 66HP KVF-H6153EQDx3

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 66HP KVF-H6153EQDx3

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 68HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H3353EQDx2

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 68HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H3353EQDx2

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 70HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H4503EQD+ KVF-H2803EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 70HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H4503EQD+ KVF-H2803EQD

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 72HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H5003EQD+ KVF-H2803EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 72HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H5003EQD+ KVF-H2803EQD

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 74HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H5603EQD+ KVF-H2803EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 74HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H5603EQD+ KVF-H2803EQD

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 76HP KVF-H6153EQDx3+KVF-H2803EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 76HP KVF-H6153EQDx3+KVF-H2803EQD

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 78HP KVF-H6153EQDx3+KVF-H3353EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 78HP KVF-H6153EQDx3+KVF-H3353EQD

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 80HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H5003EQDx2

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 80HP KVF-H6153EQDx2+KVF-H5003EQDx2

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 82HP KVF-H6153EQDx3+KVF-H4503EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 82HP KVF-H6153EQDx3+KVF-H4503EQD

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 86HP KVF-H6153EQDx3+KVF-H5603EQD

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 86HP KVF-H6153EQDx3+KVF-H5603EQD

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 88HP KVF-H6153EQDx4

Dàn nóng máy lạnh trung tâm VRF KoolMan 88HP KVF-H6153EQDx4

Model     KVF-H6153EQD Power supply   V/Ph/Hz   Cooling C..

Liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 50 của 496 (10 Trang)